GDPR

Kompletní poradentství v oblasti ochrany osobních údajů.

Služby GDPR
Služby GDPR

01
Vzdělávání

Školení

Provádíme různé druhy školení v oblasti ochrany dat. Nejběžnějšími jsou školení pro zaměstnance organizace o povinnostech, které GDPR přináší. Dále školení statutárních orgánů v oblasti zodpovědností, povinností a potenciálních rizik. Školení realizačního týmu, který se v organizaci stará o soulad s Obecným nařízením a v neposlední řadě i závěrečné povinné proškolení zaměstnanců organizace, zpracovávajících osobní údaje.


02
Vzdělávání

Semináře a přednášky

Jsme lektoři pravidelných seminářů s tématikou zabezpečení dat a ochrany osobních údajů. Jsme schopni plně pokrýt odbornou náplň (obsah, materiály, přednášející) seminářů pro pořadatele.


03
Workshop

Pracovní schůzka

Individuální poradenská služba pro řešení Vašich otázek a problematických oblastí. Nejčastěji se jedná o řešení výkladových stanovisek, posouzení navržených technických opatření, úpravy informačních systémů apod.


04
Šablony

Šablony a nástroje

Tvoříme kolekci šablon a dalších pomocných nástrojů, potřebných jak při vlastním projektu uvedení Vaší společnosti do souladu s nařízením GDPR, tak i následným provozem a Vaší důkazní povinností. Dáme Vám k dispozici již hotové, nebo pro Vás vypracujeme vlastní vzory, šablony, dokumenty, předpisy a další.


05
Analýza

Úvodní posouzení

Pre-audit úrovně souladu organizace s Obecným nařízením GDPR, jejímž výsledkem je strukturovaná zpráva, ukazující nesoulady a obsahující obecné návrhy nápravných opatření. Pro mnohé společnosti je Pre-audit dostatečným dokumentem nahrazujícím dopadovou analýzu.

Stáhnout brožuru

06
SMB

Pro malé a střední firmy

Jsou těmi hlavními, kterým pomáháme k dosažení souladu. Máme vyladěný tým optimální velikosti ze všech hlavních oblastí (právní, IT, architektura, bezpečnost a procesní analýza), a to i včetně členů z velkých, nadnárodních konzultačních společností.


07
Korporace

Pro velké společnosti

Víme, kde máme své hranice, ale pro vybrané velké společnosti umíme být partnerem. Disponujeme pojištěním odpovědnosti za škody do výše 50 miliónů Kč, centrálou se stálým týmem v Praze, zkušenostmi seniórních pracovníků z velkých zakázek (pojišťovny, finanční instituce, státní správa a další).


08
Implementace

Pomoc v dílčích oblastech

Jsme schopni pomoci s dílčí potřebou v rámci projektu souladu, např. vypracovat bezpečnostní směrnici, navrhnout nejvhodnější opatření, navrhnout nový proces pro realizaci práv subjektů údajů, vytvořit smlouvu atp.


09
Dohled

Dozor nad implementací a provozem

Jsme připraveni odborně dozorovat implementaci nápravných opatření třetími stranami, např. úpravy v informačních systémech. Dozor zajišťuje, že opatření jsou implementována tak, aby výsledek skutečně odpovídal původnímu požadavku.


10
Posudek

Audit, odborné posouzení a znalecké posudky

Vypracujeme audit konkrétního systému, a to s cílem zjištění jeho úrovně souladu s GDPR. Provedeme odborné posouzení, nebo jeho nejvyšší stupeň, formou znaleckého posudku.

O společnosti
O společnosti

Naše společnost disponuje týmem specializujícím se dlouhodobě na legislativní poradenství.”


 

GDPR (a související problematice, jako je ePrivacy, adaptačním zákonům, vodítkům skupiny dle článku 29, kontextům a souvislostem s okolní legislativou atd.), se věnujeme prakticky od jeho vzniku.

  • GDPR
  • eIDAS
  • ZoKB
  • vyhlášky ČNB

Naši zástupci jsou členy pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, jsme zvanými řečníky na mnoho odborných konferencí a seminářů, kdy v této oblasti zároveň pořádáme vlastní specializované semináře. Realizační tým je sestaven např. ve spolupráci s paní Evou Škorničkovou, specialistkou na problematiku ochrany osobních údajů, autorkou a provozovatelkou portálu www.gdpr.cz, a jako jedni z mála se můžeme pochlubit opravdu hlubokou znalostí a zejména praxí z této oblasti.

Problematiku řešíme opravdu komplexně, a to jak u větších společností, které započaly řešit potřebu dosažení souladu nejdříve, tak i u malých a středních firem, na které Obecné nařízení též dopadá, a které se s šíří problematiky seznamují.

Jiří Slabý

Head of Consulting
/ Partner
Kontakt
Kontakt

Spojte se s námi

tel.
+420 234 ­760 570
e-mail
adresa
ISECO Consulting s.r.o.
Bartůňkova 2349/3a, Chodov
149 00  Praha 4
Czech Republic
Ukázat trasu
ID
ICO 0­6671497

Sjednejte si konzultaci zdarma

Jméno musí být vyplněno
Jméno společnosti musí být vyplněno
Číslo musí být ve tvaru XXX XXX XXX
Email musí být ve tvaru xxx@xxx.xx
Odeslat

Děkujeme!
Co nejdříve se Vám ozveme.